BİRM

OKCEL BİRM

okcel su arıtma cihazı

Birm mineralini kullanırken suda yağ, Hidrojen Sülfit, 4 – 5 ppm’in üzerinde organik madde olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sudaki çözünmüş oksijen miktarı en az demir miktarının %15’ine eşit olmalı, suyun pH seviyesi 6,8 veya daha fazla olmalıdır. Eğer pH seviyesi düşük ise Türbidex, Corosex, Kalsit minerallerinden birisi veya kostik kullanılarak arttırılmalıdır. Sudaki çözünmüş oksijen miktarı düşük ise havalandırma ile gerekli miktara ulaşılmalıdır. Ham su periyodik olarak kontrol edilmelidir. Özellikle ham suda mangan var ise, ters yıkama öncesi arıtılmış suda mangan ham suya göre yüksek çıkıyorsa ya medya parçalanmaya başlamıştır veya medyanın kapasitesi dolmuştur. Eğer suda bakiye klor veya hidrojen sülfit yok ise, düşük pH veya çözünmüş oksijenin olmaması medyanın parçalanmaya başlamasının başlıca sebepleridir. Ters yıkama esnasında veya ham suya eklenebilecek kimyasallar medyanın görevini yapmasını engeller veya medyayı parçalar veya medyayı kaplayarak verimini düşürür. Herhangi bir kimyasal eklemeden önce mutlaka firmamıza danışınız. Birm aynı zamanda mangan gideriminde de kullanılabilmektedir. Mangan giderimi için suyun pH seviyesi 8 – 9 arası olmalıdır. Eğer suda aynı zamanda demir de varsa pH 8 – 8,5 aralığında olmalıdır. Eğer pH seviyesi 8,5 üzerinde olursa kolloidal demir oluşur ve temizlenmesi neredeyse imkansızdır.

AVANTAJLARI

  • Çok geniş sıcaklık aralığında çalışabilmektedir
  • Oldukça yüksek demir giderim verimi vardır
  • Rejenerasyon kimyasalı gerektirmediğinden minimum işçilik maliyeti vardır.
  • Sadece periyodik olarak yapılacak ters yıkama ile temizlenebilmektedir.

UYGULAMA KOŞULLARI

  • Alkalinite, sülfat ve klorür toplamının en az iki katı fazla olmalıdır.
  • Maksimum su sıcaklığı 38, pH aralığı 6,8 – 9, çözünmüş oksijen miktarı demir miktarının en az %15’i, mangan miktarının en az %29’u oranında olmalıdır.
  • Yatak yüksekliği minimum 76 cm, ters yıkama debisi 10-12gpm/ft2, servis debisi 3,5 – 5 gpm/ft2 olmalıdır. Daha yüksek debilerde çalışma yerel koşullara bağlıdır.
  • Serbest klor minimum 0,5 ppm, hidrojen sülfür olmamalıdır, yağ ve polyfosfatlarda ham suda bulunmamalıdır.

Çağrı Merkezi | 0 850 840 13 66