Doğal kaynak suyu, 1800'lü yıllarda tüm pratik amaçlar için güvenli kabul ediliyordu.

Su arıtma insan tüketimi için ya da endüstriyel kullanım için yeterince saf olan içme suyu üretmek için ham suyundan kirleticilerin uzaklaştırılmasına denir. Maddeler ve insan yapımı kimyasal kirleticiler (örneğin Kurşun gibi zehirli metaller, Bakır vb dahil) parazitleri, bakterileri, algleri, virüsler, mantarlar, ortadan kaldırır. Yeraltından gelen tedavi ucuzdur, ancak akiferlerin genellikle sınırlı çıkışı vardır ve şarj yıl binlerce alabilir. Yüzey suyu kaynakları dikkatle alışılmadık türleri veya kirletici neden mikrobiyal hastalık seviyelerinin varlığı açısından takip edilmelidir.


Birçok kirletici tehlikeli ama olabilir kalite standartlarına bağlı olarak, diğerleri suyun kokusu, tadı ve görünümünü iyileştirmek için kaldırılır. Dezenfektan küçük bir miktarı, genellikle kasıtlı dağıtım sisteminde yeniden kirlenme riskini azaltmak için tedavi sürecinin sonunda su içinde bırakılır. Birçok çevre ve maliyet konuları konumu ve su arıtma tesislerinin tasarımı etkiler.


Suya bakarak sadece içmek için güvenli olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Suyun hangi kaynaktan geldiğinin bilinmesi önemlidir. Her su arıtalamayabilir.